វិធីល្អបំផុតដើម្បីរៀនភាសាជប៉ុនតាមអនលាញ!

ផ្ដោតលើការនិយាយ និង​ ការស្ដាប់ គ្មានវេយ្យករ មានប្រយោជន៏ ងាយស្រួល និង មានឥទ្ទិពល។

ចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាជប៉ុនឥឡូវ!

ហេអ្វីបានជា សូឡេនត្រាល្អជាង ?

គោសដៅរបស់យើងគឺឲ្យអ្នកធ្ចើដំណើរលើ វិថីភាសាបរទេសលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ គ្មានវេយ្យករ គ្មានតារាងដើម្បីចាំ ។ គឺគ្រាន់តែផ្ដោតអារម្មណ៍ នោះកម្មវិធីសិក្សាដ៍ងាយស្រួលនឹងដំណើរការ ។

Icon1

ការផ្តោតអារម្មណ៍លើការទំនាក់ទំនង

សូឡេនត្រា ឲ្យអ្នកនូវយុត្តិសាស្រ្តសាមញ្ញ ពេញនិយម និងការសន្ទនាដើម្បីជួយអ្នកឲ្យយល់ និងបានយល់ច្បាស់។

ភោជនីយដ្ឋាន ការទិញទំនិញ ការធ្ចើដំណើរ។​ យើងបានទៅដល់ទីនោះ និងដឹងអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ ។

Icon6

ការរំលឹកដែលចាំមិនភ្លេច់

ការប្រើប្រាស់មេរៀនខ្លីៗ សូឡេនត្រារំលឹក និង ពង្រីកភាសារបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ដូចដែលអ្នកប្តូរពីប្រធានបទមួយ ទៅប្រធានបទមួយទៀតតាមរយះកំរិត ។

Icon8

ការបែងចែកវគ្កសិក្សារបស់អ្នក

សូឡេនត្រាមានចំនុចសំខាន់មួយនៃតួនាទីទាំង៧ និង ការជ្រើសរើសទាំង១១ ដែលជួយឲ្យអ្នកបែងចែងវគ្គសិក្សា ទៅតាមតំរូវការ និង ការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក ។

តម្លៃនៃវគ្គសិក្សា

សូឡេនត្រា ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ ៣របៀប : វគ្គដំបូង(៣​------------- ទៅ ៥ម៉ោង) វគ្គមូលដ្ឋាន(៣០- ៧០ម៉ោង)និង វគ្គកំរឹតខ្ពស់(១០០ ម៉ោង) ។ សូមរើសយកវគ្គដែលសាក់សមជាមួយនិងជីវិតអ្នកបំផុត ។
 • វគ្គដំបូង

 • មិនគិតថ្លៃ!

 • ឯកទេស ត្រូវ​ជ្រើសយក
 • គ្មានមុខងារត្រូវជ្រើសយក
 • ៥ កម្រិត​
 • វគ្កសិក្សា ៣​​​ ទៅ​ ៥​ ម៉ោង
 • វគ្កមួលដ្ឋាន

 • ១០ ដូលាអាមេរិច

 • ៧​ ឯកទេស ត្រូវជ្រើស​រើស
 • ១០​​​​​ ជំរើស​ក្នុង​​ដំណីការ
 • ៥ កម្រិត​
 • វគ្កសិក្សា​ ពី ៣០​ ទៅ ៧០ ម៉ោង
 • វគ្គកំរឹតខ្ពស់

 • មកដល់ឆាប់ៗនេះ

 • ៧​ ឯកទេស ត្រូវជ្រើស​រើស
 • ១០​​​​​ ជំរើស​ក្នុង​​ដំណីការ
 • ៦ កម្រិត​
 • វគ្កសិក្សាច្រើនជាង១០០​​== ម៉ោង​​

មុខងារ

មុខងារ វគ្គដំបូង វគ្កមួលដ្ឋាន
ការជួបមនុស្ស
ភោជនីយដ្ឋាន
ទិសដៅ
មធ្យោបាយដឹកជញ្ជួនសាធារណៈ -​ តំបន់
ការទិញទំនិញ
គ្រឿងផ្សំនៃអាហារ
កំសាន្ត
បញ្ហា/សុវត្ថិភាព
នៅព្រំដែន
ការស្នាក់នៅ
មធ្យោបាយដឹកជញ្ជួនសាធារណៈ - ចម្ងាយឆ្ងាយ
ធនាគារ​​ និង ប្រៃសណីយ៍
ការស្នាក់នៅតាមភូមិ
សុខភាព​(( វេជ្ជបណ្ឌិត និង ឳសថស្ថាន)
ការថែរក្សសម្រស់
ការជួល
ទូរស័ព្ទ

ពេញ ៣០ថ្ងៃប្រាក់បង់ការធានា

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនរបស់អ្នក បើសិនអ្នកមិនទានពេញចិត្ត គ្រាន់តែសរសេរអីមែលមកយើងហើយពន្យល់មូលហេតុ នោះយើងនឹងឲ្យលុយអ្នកវិញ។